Well, wait a minute: New Year קחשמ

ובכן, חכה רגע: שנה חדשה (Well, wait a minute: New Year):

אתה לא צריך לרוץ או לקפוץ, אבל אתה צריך להפוך במהירות סביב ולהעלות ולהוריד תיק ההשקעות שלך. מניחים תיק ישירות תחת ביצה מתגלגלת, אז זה ייפול פנימה. אם אין לך זמן, אז הביצה נופלת על הקרקע והפסקות, לוקחת אותך מאחד חיי. כל ביצה מביאה לך קצת כסף. אבל אחד מהאשכים הוא מסוכן, זה יכול להפחית תיק ההשקעות שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות