משחק זומבי בלי הראש באינטרנט

                                  Headless Zombie קחשמ

זומבי בלי הראש (Headless Zombie):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע