Haunt The House קחשמ

בית רדוף רוחות (Haunt The House):

.תיבב םינוש םיצפחו םיטקייבוא סנכנ ,תצק עשעתשהל טילחה אוהו םינייעמ תויהל יל וסא .הקינאפל סנכנ ,ץלחופמ בוד גאוש וא ןחלוש יצפקמ ספתנ והשימשכ .םיצחה תא זיזהל ,חוורה שקמ לע וצחל ,אשונל סנכיהל ידכ .הדימ תקינאפ הארת תיבל תחתמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות