משחק התליין 2 רמות נוספות באינטרנט

                                  Gibbets 2 Level Pack קחשמ

התליין 2 רמות נוספות (Gibbets 2 Level Pack):

.ןמזבםתוא ררחשל לגוסמ היה אל אוהו ,גרוהל םיאצומ תויהל ווטצנ וירבח רשאכ ךיבמ דו .תשקו ץחידי לע ןורחאה עגרב םתוא רומשל טילחה אוה זא .קנחנ עצובמ ףוגההלת וילעש לבחל עיגהל ול רוזע .רבכעה םע קחשמב הטילש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות