משחק תורו מבוסס קרב באינטרנט

                                  Turn Based Battle קחשמ

תורו מבוסס קרב (Turn Based Battle):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע