משחק קרב על הנסיכה באינטרנט

                                  Battle for the Princess קחשמ

קרב על הנסיכה (Battle for the Princess):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע