משחק נקמת Alus באינטרנט

                                  Alus Revenge קחשמ

נקמת Alus (Alus Revenge):

.םיקיתעה םימחולה לכ תא דימשהל - הטושפ איה קחשמה תרטמ .םיהז םילייח לש תורוש לע ץחל ,ךכ םשל .ןכ אל ךא ,ונצראל תאבש ינפל הז תא תושעל קיפסה רבכ והשימש חינהל ריבס ,טושפ ךכ ל !םילאה לש רחבנה ,ךל םורפל חוכ קרש המולעת רדגב אוה הזה ןוכיס שי זא ?המחלמ לש הצובק ידי לע סרהיהל לוכי הז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות