The Smurf's Simon קחשמ

סיימון של דרדס (The Smurf's Simon):

גילה לאחרונה כי כדרדסים גם אוהבים פטריות ויודעים הרבה מתכונים לבשל אותם, אבל הדבר החשוב ביותר הם שהם מסוגלים לייצר יותר מהם, ותרופות. שהחלה עונת פטריות ומונתה את הדרדסים הלכו לחפש עבודה. עם זאת, הוא צריך לאסוף רק סוגים מסוימים של פטריות, בואו לעזור לו להתמודד עם משימה זו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות