Little Pony Escape  קחשמ

בריחה פוני קטנה (Little Pony Escape ):

אנשים רשעים שסגרו את סוסי פוני התינוק ולקבל את עצמך זה לא יכול. כדי להוציא את זה, אתה צריך למצוא את המפתח. המשימה שלך היא להכיר את השטח, יש מסוימים יהיו דברים מעניינים שיהיו שימושית. חלק מהפריטים למצוא בקלות שהם נמצאים בשטח הפתוח, ניתן להחליף אחרים אך ורק לדמויות אחרות, או על ידי חיבור עם אובייקטים אחרים. המשחק הוא מלא חידות מרתקות ומשעשעות כדי להסיח את דעתך מספיק זמן כדי אוהב את המשחק הזה בכל לבי.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות