משחק הוק פיש באינטרנט

                                  Fish Hook קחשמ

הוק פיש (Fish Hook):


אתה - חתלתול קטן ורעב מאוד. אתה צריך באופן עצמאי לייצר את מזונם, כדי לתפוס את הפיתיון ולרוץ מהר לברכה הקרובה ביותר כדי לתפוס דגים. להזיז את הדמות שלך שמאלה וימינה, בניסיון להימנע מטעויות. אם וו הדיג שלך הוא כל הזמן ריק, ואז אתה מתחיל לאבד את חיים. לפעול בזריזות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע