Lonely Ranger קחשמ

פרש בודד (Lonely Ranger):

הפרש הבודד - הוא בניידות המשטרה גדל כוח. המטרות שלהם הן מאוד פשוטות, הם שבו המשטרה לתפוס פושעים רגילים היא חסרת אונים. במשחק תוכל למצוא את שבעה ציורים ורמות משחק שונים. בכל שינויים ברמה החדשים של פושעים, יש נהגים חדשים שימנעו ממך לבצע את המשימה. ניווט לרכב שבוצע על ידי חצים במקלדת, אתה יכול להאט עם המפתח - חלל. שימוש בבלמים, אתה יכול להיכנס לתמרון ולזרוק את העבריין מן הדרך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות