Huge Cannon קחשמ

תותח ענק (Huge Cannon):

אויבים כבר מתכוננים זמן רב את ההתקפה שלו, ועכשיו הם התחזקו ומוכנים לתקוף. הכן להדק את העצבים שלך באגרוף, ולהראות לאויב את מה שאתה מסוגל. תן להם לדעת עם מי הם קשורים. הם זוכרים את המגע הראשון שלהם איתך, והזיכרון שלך נלקח מייד יחד איתו אל הקבר. בסמוך לקרב, החייל! חיכינו לנצחון!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות