משחק מדבר הגנה 2 באינטרנט

                                  Desert Defence 2 קחשמ

מדבר הגנה 2 (Desert Defence 2):

.רצקה ןמזב סרהנו ,ביואה ידי לע ןנכותמ אל תיביסמ הטישפ הלקלקתה ךלש חצונמ יתלב ן .ביואה תא ףודהל הסנמו םייחב היה ןיידע התא לבא .םירתונה םיביואה תא סורהל ידכ ךלש םיקנטה יזגפ להנל תונמוימב .ךלש המיחלה לנסרא רפשל חכשת לא בלש לכ תמלשה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות