משחק מוות לנינג'ה באינטרנט

                                  Death to Ninja קחשמ

מוות לנינג'ה (Death to Ninja):

Ninja לבלובמ דואמ התאו ,ךדגנ קשנב זוחאל טילחה. .ךכב קפקפל לכות התאו ךמצע לע ןגהל ךרטצי המ .שחנ ומכ ,המכחו הטי'צ ומכ ,זירזו ריהמ תויהל ךירצ התא .הלש בקעמה לש הקיטקטה תא ןיבהל לכות זאו ךלש ביריה ומכ בושחל ליחתהל .לצנתהלו ועט םהש תודוהל םיבירי ךופה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות