משחק מטוס כביש באינטרנט

                                  Airplane Road קחשמ

מטוס כביש (Airplane Road):

אתה להשתתף במירוצים קשים למדי, משום שהם מתקיימים בשמים. אתה יושב במטוס שלו ולקחת את הקבוצה לאוויר. להיות זהיר מאוד בעת ההרמה ותורות שונות. התמקדות במפה, תוחלת המרחק הדרוש ולחזור למנחת. הטען את החוויה שלך עוד הרפתקה.