Toribash Flash Edition קחשמ

Toribash Edition פלאש (Toribash Flash Edition):

במשחק הזה תוכל לראות שני רובוטים ואחד שהוא לגמרי תלויה בך. הוא מחכה לצוות שלך כדי לתקוף ולשלוט בם. אתה צריך לצבוט כל shurupchik כדי לסובב את הרגל או יד הרובוט על ידי הפניית מכה לאויב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות