Giants and Dwarves TD קחשמ

ענקים וגמדים TD (Giants and Dwarves TD):

המשימה שלך - כדי להגן על עצמם מפני התקפה על ידי צבא אויב. לבנות עוד מגדלים: אחד מהם יעמוד וקשתים לירות לעבר האויב, והשני ייצא מקבוצה ניידת, שיפגוש את האויב בדרך לגבולות. המלך עצמו נלחם בגבורה עם הבנים עמו, ואתה תביא אותם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות