Bubbles קחשמ

בועות (Bubbles):

כדורים היום הוא המשימה העיקרית שלך, כי אתה צריך לשמור כמפקד שלך לא יודע לא השלים את המשימות, הוא יודע רק שיש אנשים רעים, וביחידה שלו כל כך לא במקום. בזה ייקח לידיו של העכבר ומטרה הנכון על המטרה כדי להגיע לצבע שאתה עכשיו הולך לייצר מטח. הלהיטים המדויקים יותר באותו הצבע, טוב יותר את הציון שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות