משחק פלאש משבר באינטרנט

                                  Flash crisis קחשמ

פלאש משבר (Flash crisis):

.םירז םישלופ לש יברמה רפסמה תא סורהל ךירצ התא .םיטלקמב םילייח ךותמ הלועה לע ירי לחתה .חורבל ךירצ התא יתמ קוידב ךל דיגי בשחמהו תונותיעה קוצ ןבא חוור שקמ ירוחאמ הסחמ .תפסונ תשומחת וא תופורת םע הכרע עיפומ םיסונובה תרוצב תעל תעמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות