Chess for two קחשמ

שחמט לשני (Chess for two):

אתה הציע משחק ממכר בטירוף של שחמט. המשימה שלך היא רק כדי ללחוץ על התאריכים של הדמויות שלך ולבחור לאן להעביר אובייקט מסוים. כל המהלכים שלך מוצגים על מסך משחק ליד לוח השחמט. לכן, לצפות כאשר היריב עושה את המהלך שלו, ולאחר מכן לוקח את הפעולה המתאימה לך לבצע. אנו מאחלים לכם מזל והצלחה במשחק הזה המרגש טובים!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות