משחק להרוג את כל זומבים באינטרנט

                                  Kill all Zombies קחשמ

להרוג את כל זומבים (Kill all Zombies):

.המצוע בר רישכמ אוה םכתושרב .ךלש ךרדב םיבמוז לכ תא קסרלו תמיוסמ הדוקנלעיגהל איה ךלש המישמה .רשפאה לככ הפצרל זגה תא קסרל