משחק צוללנים במעמקי ים באינטרנט

                                  Deep Sea Diver קחשמ

צוללנים במעמקי ים (Deep Sea Diver):

.תורצוא ףוסאלו אוצמל ,​​ סונייקואה תיעקרק תא רוקחל ,תללוצב לולצל .​​ סונייקואה םיאצמנה םידירשה לכ תא אצמ .אוה יכ ,םינפב םיקומע םימ תוינוש תכשוממ תוהש תויהל אל רהזיהל לבא k. .ךלש תוומל םורגל לוכי הז .תחלצומ תולילצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות