משחק מבחן התרסקות באינטרנט

                                  Crash test קחשמ

מבחן התרסקות (Crash test):

אנו מציעים לקחת חלק במשחק מאוד מעניין שבו אתה מוביל מבחן התרסקות אמיתי. אתה תהיה מעוניין לא מכוניות במהלך ואחרי ההתנגשות, והנוסע שלו, בפרט, אנדרואיד, זה יהיה כמו גבר. במהלך ההתנגשות, הוא יטוס ממכוניות ולעוף באוויר למשך זמן מה. זה היה בשלב זה, השתמש במקש רווח כמו קפיץ, אז הוא הלך רחוק ככל האפשר.