Singing Reindeer קחשמ

שר איל (Singing Reindeer):

לחכות זמן רב לפני חג המולד, אבל מנגינה נחמדה בגילומו של צבי מצחיק הייתה להיט! סנטה הוא אימן כל עוזר קרנות, וחבל עכשיו הכשרון כזה לרתום מזחלת ובכן, אתה יודע! תחשוב מספר צבאים לכל אחד בתורו החל במחיקה. האם שמיעה אבסולוטית צבי, משום שכל יגיע בזמן לכל רגע! ליהנות מהמשחק!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות