משחק גלש םירטסקא ןוילעה באינטרנט

                                  Supreme Extreme Snowboarding קחשמ

גלש םירטסקא ןוילעה (Supreme Extreme Snowboarding):

.שידא ךתוא בוזעי אל טרופס יקחשמ לש םידהוא רובע שדח קחשמ .םיקירט ינימ לכ תושעלו ולש דרובונס לע רהה תדרל ולכות ןאכ .10 - םומיסקמ ,1 - לכב ילאמינימה ןויצה תא ךירעהל ךל ףושחל םיטפוש השולש םר ףוסב .דיספמ התא - רדסב םיתחונ םתא םא םיינרע תויהל ,חכוותהל וסנת לא !בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות