משחק תיבת ניפוץ באינטרנט

                                  Smash Boxing קחשמ

תיבת ניפוץ (Smash Boxing):

.םהלשמ הפי לייטסב הז תא תושעלו ,םירבד קר אלו ,ובירי לש וינפ תא אלמל בהוא טושפ .םיבירי םירשעמ רתוי םע םחליהל ידכ תונמדזהה תא ךל שי ,האולמב וזכ תונמדזה ךל ןתו .ךלש םיפרגאתמה ךל בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות