Mechanical Soldier קחשמ

חייל מכאני (Mechanical Soldier):

המחבלים שנתפסו אי בודד, אשר הייתה מעבדה צבאית ועכשיו אתה צריך לרפות את ידיו מהם. לטוס במסוק לחם ביותר של אירועים. קח את זה לידיים של מכונת לייזר ולהתחיל הסיבוב שלך. לחקור את האי בחיפוש אחר האויבים שלך, אבל לא מראה הנוכחות שלך על האי. אם ראה את האויב, להיפטר מייד ממנו, או להרוס אותך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות