Minecraft Towerdefence קחשמ

Minecraft Towerdefence (Minecraft Towerdefence):

אנו ממליצים לך לשחק במשחק מרגש, שבו גיבור עיר הולדתנו לתקוף מפלצות. להיות כל הידע הטקטי שלך, ולארגן את הגנת העיר. ודא שאף אחד אספסוף מקרוב ובאופן לא היה יכול להתקרב לעיר. כדי להתחיל, לבנות כביש שעליו לנהוג במפלצות, אבל אחרי רק לבנות מגדלי הגנה לאורך הדרך. להרוג מפלצות עימם ייפלו לתשומות שבו תוכל להיות מסוגל לבנות מגדלים חדשים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות