משחק ראנר משרד באינטרנט

                                  Rooftop Runner קחשמ

ראנר משרד (Rooftop Runner):

אתה עובד משרד נורמלי שצריך להיות בזמן לפגישה. אתה צריך לנוע במהירות ברחבי העיר, התגברות על מכשולים עירוניים מאתגרים ואיסוף מטבעות.