Grow maze קחשמ

לגדול מבוך (Grow maze):

אתם בחופשה בפרק שעשועים וראו את אטרקציה חדשה. זה היה בניין נפרד ואתה הופך מעניין בפראות שהבניין הזה נמצא. הולכים לשם, אתה נתקל בספק שהציע להיכנס. עם זאת, כאשר יש לך שם, את הדלת מסיבה כלשהי נעלמה ואתה נותר לבדו במסדרון המואר למחצה. אחרי שדפקתי כמה פעמים, במקום שממנו אתה נכנס, אתה מבין שאתה לא פותח אותו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות