Set the Blocks Happy Family קחשמ

הגדר את המשפחה שמח בלוקים (Set the Blocks Happy Family):

ציפורים רעות לצלם מאוד קלים מספיק כדי לתפוס את כל מכלול הקהילה. אבל בשביל שזה יעבוד מהר יותר, אתה צריך לפתור חידה קטנה. להרכיב את האריחים כל כך מהר וזה נכון שאתה פנה תמונה צבעונית עם השתתפותם. כאשר אתה ממלא את כל התנאים, הציפורים יסכימו לדגמן למצלמה. השתמש בזהירות סבירה בעת ביצוע המשימה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות