משחק םוניהיגב םימי 13 באינטרנט

                                  13 Days in Hell קחשמ

םוניהיגב םימי 13 (13 Days in Hell):

.ךלש ןוימדב אוה םיאפר חורוא והשימ שיש תא תושעל אב אל ןכלו ,הבהלה השביה ןיעה לש .ירוחאה וקלחמ העיגמ הרזעה ינפל םימי הרשע שולש ךשמב דמעמ קיזחהל ךירצ התא לבא ,ך !ךייח תא ליצהל ךירצ התא - רתוול ידמ םדקומ לבא ,ךלש םייחה לש רתויב םיארונה תועו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות