Feed Us 5 קחשמ

להאכיל אותנו 5 (Feed Us 5):

בחלק החמישי של משחק מרגש על דגי פיראנה מחכה לך מצוד חדש. אחרי הדגים הוכנסו לאקווריום, היא לא יכלה לסבול את שביתת הרעב, והשליכה את עצמה על מפרנסו, ובכך שיצאה מהשבי. עכשיו אתה עושה עם זה הוא דרך ארוכה כדי לפתוח מים ברחובות עיר. נסה לאכול כל מה שמגיע בדרך ולחפש את כמות האוויר שנותרה בדגים. אם אתה להתפשט לאפס - זה למות. לקפוץ על הקרקע, לאסוף את טיפות הדם, הם לאחר מכן ניתן להחליף עבור מגוון רחב של שיפורים זמינים בחנות המשחק.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות