משחק יום כיף דמים באינטרנט

                                  Bloody Fun Day קחשמ

יום כיף דמים (Bloody Fun Day):

.תחא תבב םיבורמ םיביוא רטפיהל לוכי אוה ובש ,דח דואמ בהל ונרוביג שי .הפמה לע ומקומי םיביואה לכמ רטפיהל דואמ הלק איה ךלש דיקפתה תוהמ .ינשה דיל דחא הברהמ ותוא םיארנ ימל דימשהל .ךלש רוביגה לש תודחוימה תוקינכט הצקי רשא ,םיסונובה שמתשהל וחכשת לאו ,לעשו דעצ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות