משחק מפלצות צייד באינטרנט

                                  Monster Hunt קחשמ

מפלצות צייד (Monster Hunt):

.ךלש תומדה לומ ועיפויש תוצלפמה לכ תא ףוקתל ידכ ידיימ ןפואב שרדנ התא .םיצח םע ףוקתלו תשק םיביוא ןווכל אקווד ליחתהל ידכ Bottom הלאמש ךל שי המכ לבא ,תוצלפמ סורהל התא המכ ןייצמ. .גרהית התא ,ךלש םוקימל םילבקמ םה םאו ,םיביוא לש הנוש רפסמ ,המר לכב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות