משחק ג'לי תותח באינטרנט

                                  Jelly Cannon קחשמ

ג'לי תותח (Jelly Cannon):

!תחא הסמ ךותל רבחתהל םינטק םיבוהצ יל'ג םינופוצרפ םהיבור רוזעל ךירצ התאו הזמ הז !דואמ ועירפי םה םא םתוא ריסהל ידכ םג ומכ ,עויס לש הרוצב שמשל םימעפל לוכיש םינו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות