Cute Monster Head Crush קחשמ

למחוץ את ראש מפלצת חמוד (Cute Monster Head Crush):

שייגבה על ידי שלושת ראשי באותה המפלצת, לא לתת להם לכבוש את העולם האנושי. כדי לעשות זאת, לחשב מגוון רחב של שילובים ידי לחיצה על העכבר על ראשיהם של אלה שצריכים להיות הפוכים, וליצור שילוש. היא מייד נעלמת, מביאה בסיפון שלך ונקודות נוספות עוד. לאחר השמדה כל הגזעים וסוגים השונים של מפלצות, תוכל להציל את העולם ולעשות כסף טוב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות