משחק Pirets התלהם באינטרנט

                                  Gung Ho Pirets קחשמ

Pirets התלהם (Gung Ho Pirets):

על ספינת הפירטים כפי שהיא בשום מקום מהומות אופייניות. ובמשחק הזה הוא לא בלי יוצאים מן הכלל. אתה - הקפטן של ספינת פירטים וחייב להגן על זכותם לפקד על ספינתו שלו!