משחק קפיצת מפל דורה ג ` באינטרנט

                                  Dora`s waterfall jump קחשמ

קפיצת מפל דורה ג ` (Dora`s waterfall jump):

האם אתה רוצה לנסות לעזור דאשה מאותו עובר דרך הקריקטורה מפל מסוכן? לאחר מכן זרוע עצמך עם העכבר ולהתחיל. אתה צריך לרדת, לקפוץ מאבן לאבן. היזהר, להחליק וליפול בקלות רבה. בתקופת המעבר של הרמה אתה צריך לאסוף את בונוסים שונים ולתפוס את הפרי שנזרק לתוך קוף המצחיק שלך.