Zombie Bullet Fly קחשמ

כדור חולף זומבי (Zombie Bullet Fly):

במשחק הזה תוכל לבחון בשני מצבים, שהם למעשה לא שונים בהרבה, פרט לכך במצב הראשון, תהיה לך כדור אחד, אבל הרבה פעמים אתה יכול לשנות את הכיוון שלו, השני, להיפך, אתה יהיה מספר מוגבל של סיבובים, שבמהלכו תצטרך לענות ולירות בכל הזומבים. לעצור את הזרימה של יצורים צמאי דם עם מבצעיהם. רובים. באשר לעיבוד החזותי של מרקמים, ראוי לציין את האיכות המיוחדת.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות