Wonder Cars Hidden Alphabet קחשמ

תוהה מכוניות אלפבית נסתרת (Wonder Cars Hidden Alphabet):

לפני שאתה הוא סצנה מתוך מכוניות סרט אנימציה, אשר מציגה מספר רב של מכתבים. מצא את כולם ואז אתה יכול לעזור לי Makvinu לנצח את המירוץ, שיתחיל מרגע לרגע. הוא התמודד עם המשימה, אתה עובר לעיר הבאה, שבו תוכל לבצע את אותה העבודה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות