McDonalds קחשמ

מקדונלד 'ס (McDonalds):

ברחבי העולם, התפשט רשת מקדונלד 'ס הקייטרינג. אבל כל המערכת היא לא פשוט כמו שזה נראה. זה הכרחי לא רק כדי להרכיב במהירות המבורגר ולשרת את הלקוחות. במחזור זה גדל בקר, גידול יבולים למחייתם. הרכבת הקציר, את התוכן של פרות ב, ראש המטבחיים ציצית של בקר, להכנת בשר ועוד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות