Angry Birds Star Wars Puzzle קחשמ

ציפורים כועסים מלחמת הכוכבים פאזל (Angry Birds Star Wars Puzzle):

האם אתה אוהב חידות? אז החידות האלה הן שאתה נהנה מזה. לחזר על החלקים מתאים זה לזה וקיפול. אתה צריך לקבל תמונה עם ציפורים הרעות. אל תפחדו, הם די בלתי מזיקים, אם כי חמושים עד השיניים. הם לא יילחמו איתך, אבל אתה מחכה לעזרה מ, זה מאוד לא קל להילחם במדינה והתפתחותה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות