משחק הכה את הסל 2 באינטרנט

                                  Bucketball 2 קחשמ

הכה את הסל 2 (Bucketball 2):


אתה צריך לזרוק כדורים לתוך הסלים בצבע המתאים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע