משחק הכה את הסל 2 באינטרנט

                                  Bucketball 2 קחשמ

הכה את הסל 2 (Bucketball 2):

אתה צריך לזרוק כדורים לתוך הסלים בצבע המתאים.