Doctor Acorn קחשמ

רופא צנובר (Doctor Acorn):

במשחק שלנו הוא פשוט מאוד zheludenok עניינו לאיבוד במבוך של מבלבלים את המוח, ולא יכול לצאת החוצה. היה לו המזל שהיית בסמוך ומייד לעזור לו לצאת מענפי עץ האלון האפלים, חושב את כל המשימות המורכבות. באמצעות העכבר, לחתוך את העומס, לחץ על המאוורר, או להדליק את חבר היניקה כדי לשחרר את המסכן.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות