Desktop racing 2  קחשמ

2 ץורימ הדובע ןחלוש (Desktop racing 2 ):

מסדרים מירוץ לוח! מפעיל את המכונה במידת ההאפשר ולצפות לקידום שלה על השולחן. עזרת המכונית שלך להתגבר על כל הקפיצות ושקופיות מספרים ושליטים ולאסוף את מירב נקודות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות