משחק באינטרנט

                                  Crazy Bear קחשמ

(Crazy Bear):

.קילחהל וידיב אשנש םדא הארו רעיב הכילה תאשל .ולש קילחהל תטמוש ,חרב דימ ,בוד תוארל ,שיאה .הז לע העיסנל ןכומ אוה תעכו קילחהל תא וחקל םיבודה .הלהנהה םע דדומתהל ול רוזעל לכות ,עגפיהל אלו לפנ אל אוה יכ .איש ןמזב םויסה וקל עיגהל םינוש םילושכמ לע רבגתהל ,המידק עס

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות