Dolphin Olympics קחשמ

ןיפלוד תדאיפמילוא (Dolphin Olympics):

כמה יפה עולם הימי, כמה זנים שונים של צמחים ודגים. וכולם חיים בהרמוניה אחד משלה. כל תושבי המקום הנפלא הזה לחיות ביחד, גם כשמנסים להתריע על סכנה ממשמשת ובאה לזה על זה. אז הנה שחיית הדולפין במצב רוח טובה כל דגי הסתה להצטרף אליו ולעשות את אותם דברים שהוא עשה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות