Angry Birds Pigs Out קחשמ

חזירי ציפור כועסים Out (Angry Birds Pigs Out):

חזירים ירוקים לגרות את ציפור זועמות, עצים, נסרו אותם, כך שהם נפלו. עכשיו ציפור אין להם לאן לגדול אפרוחים אומללים ולכן הם החליטו לכבוש את החזירים ירוקי הטריטוריה. לעשן תווים מרושלים באזור שלהם מספיק הגדול אחד הקטן, פשוט בצע את ההנחיות במשחק המהנה. מזל טוב!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות