Pirates of the Red moryap קחשמ

שודדי הים האדום (Pirates of the Red moryap):

המשחק לאוהבי קרב לים. ניתן לך הזדמנות טובה כדי לירות בתותח מימי ביניים ולהרוג את הפירטים. אבל אתה צריך לירות היטב כדי שלא לפגוע בשבויים שלהם. אם רמת נגיעות בו זמנית תיכשל. הפעלה קלה וגרפיקה טובה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות